Pałac Paca w Dowspudzie
– skala: 1:38,
– klient: Starostwo Powiatowe w Suwałkach,
– makieta wykonana z PCW.