Pac Palace in Dowspuda
– scale: 1:38,
– client: Starostwo Powiatowe w Suwałkach,
– model made of PVC.