Warszawska Starówka z Pałacem Młodziejowskiego
– skala: 1:1000,
– klient: Mermaid Properties,
– makieta wykonana z drewna.