Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów w Krakowie
– skala: 1:100,
– makieta wykonana z tworzyw sztucznych i korka.