Centrum Administracyjne Huty im. T. Sendzimira w Krakowie
– skala: 1:250,
– makieta wykonana z drewna, korka, PCW i plexi.