Projekt budynku Giełdy Warszawskiej
– skala: 1:200,
– klient: Warcent,
– projekt: Warcent,
– makieta wykonana z drewna.