Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
– skala: 1:100,
– klient: Biuro Architektoniczne Wizja,
– projekt: Biuro Architektoniczne Wizja,
– makieta wykonana z PCW, plexi i blachy miedzianej.