Praca konkursowa na projekt rozbudowy Biblioteki Jagiellońskiej – Kraków
Pierwsze miejsce
– skala: 1:200,
– klient: dr arch. R. Loegler,
– projekt: dr arch. R. Loegler,
– makieta wykonana z drewna.