Model of Gold Mine in Złoty Stok
– scale: 1:50,
– client: Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota w Złotym Stoku.