Biurowiec Spektrum Tower – Warszawa
– skala: 1:100,
– klient: Apar-Projekt i Arca A&C,
– projekt: Apar-Projekt i Arca A&C,
– makieta wykonana z PCW i plexi.