Projekt konkursowy na kładkę pieszo-rowerową Kazimierz-Ludwinów
– skala: 1:250,
– klient: Biuro projektów Lewicki Łatak,
– projekt: Biuro projektów Lewicki Łatak,
– makieta wykonana z PCW.