Nowe Powiśle – kompleks biurowo-mieszkaniowy – Warszawa
– skala: 1:400,
– klient: Menolly,
– projekt: Vx3 Architects, Londyn,
– makieta wykonana z PCW i plexi.