Kościół MB Saletyńskiej – Kraków
– skala: 1:200,
– klient: Parafia MB Saletyńskiej w Krakowie,
– projekt: arch. W. Cęckiewicz,
– makieta wykonana z drewna.