Makieta Kopalni Złota w Złotym Stoku
– skala: 1:50,
– klient: Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota w Złotym Stoku.