Centrum miasta Józefów
– skala: 1:150,
– klient: PPiP Architekci,
– projekt: PPiP Architekci,
– makieta wykonana z drewna, PCW i plexi.