Hotel ul. Próżna – Warszawa
– skala: 1:250,
– klient: OP Architekten,
– projekt: OP Architekten,
– makieta wykonana z drewna i PCW.