Gazownia Warszawska – propozycja zagospodarowania terenu
– skala: 1:500,
– klient: arch. J. Foks, arch. K. Ozimek,
– projekt: arch. J. Foks, arch. K. Ozimek,
– makieta wykonana z drewna i korka.