Fragment Krakowa z Wawelem ? model urbanistyczny
– skala: 1:1000,
– klient: DDJM Biuro Architektoniczne,
– projekt: DDJM Biuro Architektoniczne,
– makieta wykonana z drewna, korka i plexi.