Biurowiec Central Tower (dawniej FIM Tower i ORCO Tower) – Warszawa
– skala: 1:200,
– klient: FIM,
– projekt: arch. Lorenzo Martinoia, arch. Amadeo Strada, arch. Jacek Sokalski,
– makieta wykonana z drewna i plexi.