Centrum Jana Pawła II – Kraków
– skala: 1:1000,
– klient: arch. A. Mikulski,
– projekt: arch. A. Mikulski,
– makieta wykonana z drewna.