Makiety szczytów kontynentów dla Centrum Górskiego Korona Ziemi w Zawoi
– skala: 1:3000,
– klient: Centrum Górskie Korona Ziemi.