Model urbanistyczny miasta Bielsko-Biała
– skala: 1:10 000,
– klient: Miasto Bielsko-Biała,
– makieta wykonana z drewna.