Belweder – Warszawa
– skala: 1:100,
– klient: Kancelaria Prezydenta RP,
– makieta wykonana z drewna, korka, PCW i plexi.