Apartamentowiec w Berlinie
– skala: 1:100,
– klient: arch. R. Karski,
– makieta wykonana z drewna.