Złota Góra Miniatures Park ? Ostra Brama
– scale: 1:25,
– client: Park Miniatur Złota Góra,
– cooperation with DKM s.c.,
– miniature made of PVC, plexi and copper.